نظرسنجی

How easy it is to obtain the resources you need from the university library system?

Extremely easy
45% (99 votes)
Very easy
25% (54 votes)
Moderately easy
11% (24 votes)
Slightly easy
17% (37 votes)
Not at all easy
2% (5 votes)
تمام آرا: 219

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های روابط عمومی دانشگاه ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.