نظرسنجی

How useful are the services provided by the on-campus career center?

Extremely useful
20% (33 votes)
Very useful
34% (56 votes)
Moderately useful
25% (42 votes)
Slightly useful
21% (35 votes)
Not at all useful
0% (0 votes)
تمام آرا: 166

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های روابط عمومی دانشگاه ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.