راه اندازی پروتال مرکز فناوری اطلاعات و ارتیاطات

تصویر support

پورتال جدید مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات در دی ماه 1396 راه اندازی گردید

پورتال جدید مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان راه اندازی شد .

از این پس با همت و تلاش همکاران مرکز،  اطلاعات و محتوای مفید در زمینه های مختلف مورد نیاز ، از طریق این پورتال در اختیار دانشجویان و اساتید و همکاران محترم قرار خواهد گرفت .

نظرات و پیشنهادات شما را جهت بهبود و ارتقاء خدمات رسانی هر چه بهتر ، پذیرا خواهیم بود .